Så arbetar polisen för ett tryggare Järfälla

Ökad närvaro i centrala Jakobsberg, arbete mot öppen droghandel och årlig trygghetsbesiktning av området. Det är vad polisen och kommunen har lovat invånarna att fokusera på – och arbetet pågår för fullt.

Stationsområdet och de centrala delarna av Jakobsberg är de platser där invånarna i Järfälla kommun upplever mest otrygghet och oro för att utsättas för brott, visar medborgardialoger som genomfördes 2018. Därför har polisen i Järfälla och kommunen lovat i ett medborgarlöfte för 2019 och 2020 att särskilt fokusera på att öka tryggheten där.

Ökad närvaro och trygghetsbesiktning

Nu har drygt halva perioden gått och polisen arbetar på flera sätt med punkterna i överenskommelsen:

Polisen har ökat sin närvaro i centrala Jakobsberg. Under ett antal fredag- och lördagkvällar genomför också polisen insatser i samverkan med andra trygghetsskapande aktörer i området. Gemensamma operativa möten hålls i samband med detta.

Polisen arbetar löpande mot narkotikabrottsligheten i området, genom kontroller, utredning och lagföring. Stationsområdet är klassat som en av ungefär 50 öppna drogscener i Stockholms län, men målet är att det inte ska vara det vid slutet av året. 

En årlig trygghetsbesiktning av området har genomförts tillsammans med kommun och fastighetsägare för att förbättra den fysiska miljön på olika sätt för att öka tryggheten. En trygghetsbesiktning tillsammans med ungdomar har också genomförts för att få deras perspektiv.

Under maj öppnar ett nytt trygghetscenter vid stationsområdet, Mötesplats Jakobsberg, där de aktörer som jobbar med tryggheten i området kan samlokalisera och samordna sina uppdrag.

Samlar in synpunkter från invånare

Senare i höst kommer polisen genomföra nya medborgardialoger för att samla in synpunkter från invånarna och kartlägga lokala problembilder tillsammans med kommunen.

– Synpunkterna vi får in är en viktig pusselbit för hur vi ska prioritera arbetet för ett tryggare Järfälla, säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef.

Mer samverkan med kommunen

Utöver medborgarlöftet har polisen och kommunen också en samverkansöverenskommelse, med fler gemensamma åtaganden. En del är arbetet med sociala insatsgrupper, där man förbättrat strukturen för att fånga upp ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Polis och kommun arbetar också tillsammans med bland annat stöd till unga brottsoffer, utbildning i skolor kring alkohol och droger samt gemensamma tillsyner i krogmiljön.

Lokalpolisområde Järfällas medborgarlöfte