Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Personer som ertappats för rattfylleri erbjuds vårdkontakt inom 24 timmar genom ett samarbete mellan flera samhällsaktörer i Västerbotten.

Onsdag den 27 maj är Trafiknykterhetens dag. Det är en viktig dag att uppmärksamma eftersom alkohol eller droger orsakar många allvarliga olyckor och dödsfall i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller är centrala i det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Varje gång en förare ertappas i trafiken med alkohol eller droger i kroppen vet vi dock att den personens liv kan ställas på ända. Utöver de rättsliga påföljderna (böter eller fängelse samt återkallat körkort) påverkas ofta även det sociala livet och arbetet. Frågor och ångestfyllda tankar kan komma när det som hänt sjunker in.

Genom modellen SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) samverkar Länsstyrelsen Västerbotten, Polismyndigheten, länets kommuner och Region Västerbotten för att kunna erbjuda den som rapporteras för rattfylleri ett samtal med vården inom 24 timmar för prata igenom det som hänt. Vi ger personen en möjlighet till hjälp att förändra sin situation genom att bryta ett eventuellt pågående missbruk och bli en nykter fordonsförare.

1 av 5 som ertappats med rattfylleri tackar ja till SMADIT.

Om du känner oro för din egna eller en anhörigs alkoholvanor ring alkohol- och drogmottagningen i Umeå på 090-785 47 00. I en akut situation ring 112.

Presskontakt

Gabriella Varodell, ansvarig för SMADIT i lokalpolisområde Umeå, och Gabriella Sjöström Green, samordnare vid Alkohol- och drogmottagningen i Umeå (en samverkan mellan Umeå kommun och Region Västerbotten), finns tillgängliga för intervjuer tisdag den 26 maj klockan 15.00-16.00 på plats vid polisstationen i Umeå.

Frågor inför intervjutillfället förmedlas via Malin Axroth, kommunikatör, på telefon 010-568 31 40.

Relaterade länkar

Film om hur SMADIT fungerar.