Särskild sexualbrottsgrupp blir permanent

Utfallet med en sexualbrottsgrupp har varit framgångsrikt och blir en del av Malmöpolisens linjeverksamhet. ”Det här är prioriterade ärenden som kräver handläggning på rätt sätt och med rätt tempo”, säger Viveka Smidvall, chef för Brott i nära relation.

Sexualbrottsgruppen ska i fullskalighet ha åtta utredare, en administratör och en gruppchef som uteslutande ska jobba med våldtäktsärenden i Malmö.

Gruppen startades i februari 2019 som ett pilotprojekt och har redan haft flera framgångar med utredningar som har lett till fällande domar. Det framgångsrika arbetet och arbetsmetoder har lett till att gruppen nu är en del av sektionen Brott i nära relation i polisområde Malmös ordinarie verksamhet.

– Vi ser att det är ett behov som finns. Vi har omkring 200 våldtäktsärenden i Malmö årligen, säger Viveka Smidvall.

Gruppen handlägger alla våldtäktsärenden i Malmö med okänd gärningsperson.

– Det är prioriterade och allvarliga brott som kräver att de hanteras skyndsamt, både på grund av utredningstekniska skäl och för involverade personers skull, säger Cecilia Wolfgramm, gruppchef för sexualbrottsgruppen och fortsätter;

– Med en särskild sexualbrottsgrupp säkerställer vi den skyndsamhet och professionalitet den här sortens ärenden kräver.

Satsningen innebär att ärenden av den typen inkommer direkt till sexualbrottsgruppen.

– På det sättet renodlar vi handläggningen med hjälp av utredare med specialkompetens och stor vana av utredningsarbete vid våldtäkt, säger Viveka Smidvall.

Kontaktperson
Viveka Smidvall, chef sektionen Brott i nära relation
Telefon: 0709-93 64 10