Satsning på motiverade medarbetare och trygga chefer för en bättre polis

Bild på Johan Sörbom

Johan Sörbom, polis på lokalpolisområde LPO Norrmalm, är en av handledarna i polisens ledarträning.

Ledarträning är Polismyndighetens nya fortbildningsinsats för chefer, och genomförs i hela landet. I polisregion Stockholm startar Ledarträningen på bred front i höst, och innan dess pågår förberedelser där handledare ska utbildas internt för uppdraget.

Metoden bygger på övning, återkoppling och reflektion. Det är en viktig del i arbetet med att polismyndigheten ska bli en mer effektiv organisation och en attraktivare arbetsplats.

– Ett gott ledarskap är ett grundfundament för att lyckas i vårt viktiga samhällsuppdrag. Det kan vara utmanande att vara chef och genom ledarträningen stärker vi chefernas förutsättningar ytterligare. Det handlar om att polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats för befintliga och framtida medarbetare., säger Ulf Johansson, regionpolischef.

900 chefer ska få möjlighet att utvecklas genom Ledarträning och polisregion Stockholm söker nu handledare med olika bakgrund, kön, ålder, erfarenheter och kompetenser och från olika delar av polisverksamheten. Medarbetare som utbildas till handledare får möta polisregionens chefer i mindre grupper där erfarenhetsutbyte och dialog sker, och där handledarens roll är att ge vägledning och stöd i ett kompetenshöjande syfte.

– Syftet med ledarträningen är att stärka cheferna i sina roller och tydliggöra de krav som chefsuppdraget innebär, utifrån polismyndighetens verksamhetsstyrning och beslutsnivåer. Genom att utbilda handledare inom vår egen region bidrar vi också till en personlig utveckling av våra medarbetare och att också ta tillvara på den kompetens som finns inom polisen, säger Johans Sörbom som arbetar i lokalpolisområde Norrmalm och är en av Ledarträningens handledare.