Skjutvapen och narkotika i beslag vid insats

Tre skjutvapen och narkotika togs i beslag och ett spädbarn omhändertogs under helgens gemensamma narkotikainsats som genomfördes i polisområde Stockholm nord.

Samtliga lokalpolisområden deltog i insatsen som pågick under fredag den 22 maj och lördag kväll den 23 maj. Totalt blev det 23 ärenden.

Tre skjutvapen togs i beslag, liksom misstänkt kokain, amfetamin, cannabis, ecstasy och narkotikaklassade svampar och tabletter. En person anhölls i sin utevaro för grovt vapenbrott. Två personer anhölls för narkotikabrott, förvärv i överlåtelsesyfte.

Ett spädbarn omhändertogs av socialtjänsten i med stöd av LVU. Föräldrarna var påverkade av narkotika och hade lämnat barnet ensamt hemma med en hund. Narkotika anträffades nära barnet.

– Vi arbetar hårt för att få bort droghandel och minska antalet illegala vapen. Den här polisområdesgemensamma insatsen ökar även vår förmåga till samverkan i riktade insatser i polisområdet. säger Fredrik Bornesand, ansvarig för insatsen.