Snabbare lagföring går bra i hela regionen

Hela rättskedjan medverkar.

Hela rättskedjan medverkar. Bild: Polismyndigheten

Försöksverksamheten Snabbare lagföring ger goda resultat i hela region Stockholm. Över 4 000 redovisade ärenden fram till april och tiden från brott till dom har minskat med i snitt 16 veckor per ärende.

Snabbare lagföring startade 2018 i region Stockholm, polisområde Stockholm nord. Sedan januari i år är samtliga fyra polisområden i regionen med (Stockholm city, Stockholm nord, Stockholm syd, Gotland och Operativa enheten) och arbetssättet fungerar mycket bra, visar resultaten hittills.

- Det är glädjande att engagemanget bland våra medarbetare och övriga myndigheter fortsatt är en framgångsfaktor", säger projektledare Jörgen Nilsson. Polisregion Stockholm tar nu tillsammans med Nationella Operativa Avdelningen, NOA, snabbare lagföring vidare ut till övriga sex polisregioner. Just nu pågår föreberedelser och arbetssättet implementeras i verksamheterna 2021.

Uppnått målet med sex veckor till dom

Syftet med försöksverksamheten är att effektivisera arbetsmetoden och minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut i hela rättskedjan. Utgångsläget var att ärenden tog i snitt cirka 22 veckor. Idag tar det i snitt sex veckor i region Stockholm vilket innebär att man uppnått målet, som var mellan två till sex veckor . 

Samtliga polisområden lyfter fram det goda samarbetet mellan alla medverkande myndigheter och pekar på att det är en av framgångsfaktorerna. Inom polisen är det den yttre personalen som gör ärendet klart på plats eller så långt som möjligt tillsammans med den stödresurs man har i form av särskilt utvalda jourförundersökningsledare. Med sin spetskompetens kvalitetssäkrar de arbetet som den yttre personalen gör på plats. Alla medverkande upplever att arbetssättet fungerar bra och även misstänkta har kommenterat snabbheten i ärendena som mycket positivt.

Har fungerat även under pandemin

Fredrik Nydén, domare vid Södertörns tingsrätt, menar att det inte går att överskatta vad tingsrätten tjänar på att kunna använda sig av snabbare lagföring under den pågående coronapandemin.

- Det har betytt mycket när vi har varit tvungna att ställa in så många förhandlingar. Uppemot 25 procent av alla inkomna brottmål är av enkel beskaffenhet och dessa hade vi annars fått lägga på hög. Det har gjort att våra balanser inte växer så mycket och många får ändå sin sak prövad under coronapandemin, säger han.

Resultat snabbare lagföring första tertialen

Region Stockholm

  • Drygt 4 000 redovisade ärenden.
  • En handläggningstid från brott till dom på i snitt 5-6 veckor. (Tidigare 22 veckor).
  • Bättre kvalitet från början. Ungefär 6 procent skickas tillbaka från åklagare till polisen för komplettering. (Tidigare cirka 20 procent).

Fakta snabbare lagföring

Snabbare lagföring vuxen

  • Gäller brott av enkel beskaffenhet som alkoholrattfylleri, olovlig körning, ringa stöld och ringa narkotikabrott.
  • Poliser i yttre tjänst kan avsluta vissa ärenden på brottsplatsen och utfärda böter direkt, tack vare tillfällig lagstiftning.
  • Polisen kan också direkt ge den misstänkta en tid i tingsrätten, med hjälp av en ny delgivningslag. Inga fler kontakter krävs. Större ansvar läggs på den misstänkte att ta del av sina handlingar och inställa sig i tingsrätten.
  • En jourförundersökningsledare vägleder patrullen på plats via telefon. Återkoppling sker genom hela rättskedjan.
  • Är ett regeringsuppdrag som genomförs i samarbete med andra myndigheter.