Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Fortsatta stölder från lastbilar

Till och med sista april i år har totalt 92 inbrott i och stölder ur lastbilar skett i polisregion Öst. De flesta stölderna har skett längs E4, nattetid, i Jönköpings län.

Den här typen av stölder sker främst på större parkeringar i direkt anslutning till E4. Stölderna sker nästan uteslutande nattetid när chaufförerna ligger och sover i sina bilar. Stölderna sker antingen genom att någon eller några personer skär hål i kapellet på lastbilen och stjäl gods från flaket. Eller, om det är lastbilar med skåp, så öppnar tjuvarna bakdörrarna med hjälp av verktyg.

Olika gods - till höga värden

Oftast är det elektronikprodukter som stjäls, till exempel bildskärmar eller tv-apparater, men även annat gods som till exempel barnbilstolar, cyklar eller vitvaror har stulits. Värdet på det stulna godset är högt.

Stölderna upptäcks i de flesta fall på morgonen, när chaufförerna vaknat och klivit ut ur hytten, men det händer att stölderna inte upptäcks förrän chauffören kommer till sin destination och godset ska lastas av. Det är dessutom inte ovanligt att chaufförerna inte vet vad som stulits eftersom de inte vet vilket gods de transporterar.

Hur kan man skydda sig mot den här typen av stölder?

- Chaufförerna kan vara noga med var de parkerar för natten, välja upplysta parkeringsplatser och ställa upp lastbilarna så att man hjälper varandra att förhindra stölder och att man under natten hjälper varandra att hålla koll, säger Joakim Wallberg, operativ kordinator, brottssamordningen i Region Öst.

- Sedan finns det både rörelsedetektorer och larm i lastutrymmena som transportföretagen kan använda sig av. Det borde kanske vara intressant med tanke på att de är väldigt mycket gods till ett väldigt högt värde som stjäls.

Utredningar i samarbete 

Polisen arbetar med att lösa den här typen av brott och man gör det i samarbete med andra polisregioner och med Tullverket. Det utredningarna hittills har visat är att stölderna utförs av personer med hög organisationsgrad då det måste finnas avsättning för den här typen och mängden gods. Brotten sker i hög grad längs E4 och det finns mycket få vittnen till stölderna.

Tipsa polisen

Polisen är angelägen om att få in tips och iakttagelser som kan göra att den här typen av brott klaras upp.

Den som åker E4 nattetid kan hjälpa polisen genom att hålla lite koll - om man ser något som ser misstänkt ut så ring polisen direkt. Är det ett pågående brott så ring 112.

Antal anmälningar

Region ÖST 2019 (jan-dec)
PO Jönköping 75 anmälningar
PO Östergötland 53 anmälningar
PO Södermanland 29 anmälningar

Region ÖST 2019 (jan-april)
PO Jönköping 26 anmälningar
PO Östergötland 15 anmälningar
PO Södermanland 7 anmälningar

Region ÖST 2020 (jan-april)
PO Jönköping 46 anmälningar
PO Östergötland 27 anmälningar
PO Södermanland 17 anmälningar