Stora utredningar pågår inom Rimfrost

Polisen har arbetat underrättelsestyrt och trygghetsskapande under veckan. Flera husrannsakningar har gjorts inom ramen för operation Rimfrost.

Polisen i region Mitt har tagit både illegala vapen och en större mängd narkotika i beslag under veckan som gått.

– Flera större utredningar pågår parallellt just nu bland annat gällande grovt narkotika- och grovt penningtvättbrott. Vi har flera utredare som arbetar heltid med dessa ärenden, säger Catarina Bowall, kommenderingschef för operation Rimfrost Mitt.

Kommenderingschef Catarina Bowall tackar all inblandad personal för ett väl utfört arbete under veckan.

Rimfrost polisregion Mitt 
19 maj – 26 maj

Frihetsberövade:
Gripna 14
Varav 13 anhållna
Varav 2 häktade


Målet för den särskilda händelsen
Minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer.
Reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet.
Öka beslagen av vapen och sprängämnen.
Öka tryggheten hos allmänheten.