Tillsyner av legal sprängmedelshantering

Kassunen är placerad insprängd i berget

Operation Rimfrost har gjort tillsyner, i hela polisregion Öst, av företag som hanterar sprängmedel. Bild: Susanne Karlsson

Den här veckan gör polisregion Öst, inom ramen för Rimfrost, tillsyner av företag som hanterar sprängmedel. Insatsen sker i samverkan med räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket.

Syftet med insatsen är att kontrollera att sprängmedel inte riskerar att hamna i orätta händer. Det sker flera tillsyner i Östergötlands-, Södermanlands- och Jönköpings län under hela vecka 22.

För att hantera sprängmedel krävs tillstånd. Räddningstjänsten ger tillstånd till företag att förvara och hantera sprängmedel. Polismyndigheten hanterar tillstånd för att spränga inom tätbebyggt område.
– Vid tillsynerna kontrollerar vi bland annat att företaget har bra rutiner för att förhindra att sprängmedel försvinner och att de har bevakning och rutiner för att förebygga stöld, samt att de innehar de mängder och artiklar som är upptaget i tillståndet säger Daniel Svanér, brandinspektör, vid räddningstjänsten i Finspång.

På plats får företaget visa hur sprängmedel förvaras, dokumentation och vem som har tillgång till nycklar. Arbetsmiljöverket kontrollerar att deras krav uppfylls samt att företaget har bra rutiner för att förebygga hot och våld. Att hantera sprängmedel kan innebära en risk för utpressning.

Vid en ansökan om tillstånd för att hantera och förvara sprängmedel tittar räddningstjänsten på säkerheten. Kassunerna där sprängmedel förvaras kan vara insprängda i berg för att vara så säkra som möjligt.
– Vid tillståndsgivning måste en riskutredning lämnas in, som vi granskar. Vi tittar på var kassunen är placerad och säkerställer att inga bostäder finns i närheten. Det är positivt med denna samverkan mellan polisen och räddningstjänsten. Detta kommer förhoppningsvis fortsätta även när Rimfrost är avslutat, säger Daniel Svanér.
– Tillsynerna gör vi i brottsförebyggande syfte, för att begränsa ”läckage” av legala explosiva varor genom att säkerställa att företagare förvarar och hanterar dem på ett sådant sätt att risken för ”svinn” och stölder minimeras, säger Fredrik Lindfors, biträdande kommenderingschef för operation Rimfrost i polisregion Öst.