Trygghetsinsats efter flera bilbränder i Upplands Bro

Efter att 18 bilar satts i brand och ett bombhot hanterats under natten och morgonen den 27 maj har polisen inlett en trygghetsinsats i Upplands Bro.

Natten till den 27 maj sattes 18 bilar i brand runt om i Upplands Bro kommun. Utöver detta kom det samma natt in ett bombhot mot en fastighet i Kungsängen.

Polisen har under veckan bedrivit offensivt arbete mot grovt vårdslöst körande med motorcyklar på bland annat gångbanor i Upplands Bro. Allmänheten i området har reagerat mycket starkt på dessa personers beteende.

Det kan inte uteslutas att bränderna och bombhotet hänger ihop med polisiära aktiviteter som riktats mot personer i Bro i närtid.

Ingen är frihetsberövad i något av ärendena. Bilbränderna rubriceras som skadegörelse genom brand och bombhotet utreds som grovt olaga hot.

Trygghetsinsats tillsammans med kommunen
Polisen ser allvarligt på händelseutvecklingen i Upplands Bro och bedriver aktivt olika former av polisoperativ verksamhet mot problembilden. Detta sker genom såväl synlig polisiär resurs som genom spaning, förhör och underrättelse.

Tillsammans med resurser från kommunen har polisen den närmaste tiden en utökad trygghetsinsats med högre närvaro i Upplands Bro för att besvara frågor från boende och andra personer.

Du som bor och vistas i området kan också bidra i det trygghetsskapande arbetet. Exempelvis är vuxennärvaro på gator och torg en effektiv åtgärd för att förebygga brott och ordningsstörningar. Kontakta din lokala polis eller Upplands Bro kommun för mer information. Ditt engagemang är viktigt.

Polisen behöver allmänhetens hjälp med tips och iakttagelser för att utreda händelserna och lagföra dem som begått brott och ordningsstörningar. Lämna gärna information till polis som du träffar på eller via telefonnummer 114 14 alternativt via tipssidan på polisen.se. Även eventuella foton eller filmer är av intresse.