Vanliga vardagsbrott i Västmanland – så skyddar du dig

Statistik vanliga brott.

Bild: Polisen

Vilka brott är vanliga att råka ut för i Västmanland? Och hur kan du skydda dig?

I den här artikelserien har kriminologen Anders Östlund på polisen i region Mitt sammanställt en lista med vanliga brottstyper. Vidare ger Kaj Byggmästars och Agneta Massaro, med sammanlagt cirka 60 år i olika funktioner inom polisen, sina bästa tips om hur du skyddar dig mot vissa av brotten.

– Listan visar ”vardagsbrott” som är vanliga att privatpersoner råkar ut för. Många tror att det är grövre brott som man riskerar att råka ut för, men det är för att vi oftare ser rapporteringar om till exempel skjutningar i media medan det mer sällan skrivs om de här brotten, säger Anders Östlund.

 – För att förtydliga ytterligare är det här inte en lista där vi tittat på alla brottstyperna i Västmanland, då hade till exempel skadegörelse funnits med, men den brottstypen drabbar kanske främst företag. Den här listan innehåller vanliga brott som privatpersoner råkar ut för.

Cykelstölder är en av brottstyperna som sticker ut på listan på listan, varför då?

– Cykelstölder har alltid begåtts men ökat under de senaste åren. Det kan bero på att det idag är fler dyra cyklar i bruk, ett exempel är elcyklarna som har ett större ekonomiskt värde än de traditionella cyklarna. Man kan säga att stöldbrott hänger ihop med det ekonomiska värdet.

– Om cykeln har ett större värde så väljer man att anmäla i större utsträckning vilket också leder till att statistiken går upp, säger Anders Östlund.

Hur minimerar man risken att få cykeln stulen?

– Använd helst flera kraftiga lås och dra till exempel en vajer genom båda hjulen innan du fäster den i ett cykelställ eller liknande. Har du en elcykel ta med dig batteriet, säger Kaj Byggmästars som idag är gruppchef och arbetar med brottsplatsutredningar. 

– Vill du vara helt säker på att inte få cykeln stulen, lämna den inte utom synhåll och bär in den i din bostad då du kommer hem.

I kommande artiklar kan du läsa om hur du skyddar dig mot kortbedrägerier, stöld ur motorfordon och inbrott i källare/vind.

Kajs bästa tips för att du ska få behålla cykeln

  • Spara alltid kvitton från inköpet av din cykel, på kvittot finns ofta noterat vilken typ av cykel, ramnummer mm. Ha koll på märkningen som finns på din cykel.
  • Ha alltid minst ett kraftigt godkänt lås på din cykel.
  • Förutom att du låser din cykel med det ”fasta” låset så lås fast din cykel med någon typ av vajerlås, dra vajern genom båda hjulen och även via en fast stolpe eller cykelställ eller liknande.
  • Märk gärna din cykel med ditt personnummer. Gärna på mer än ett ställe, ett synligt samt ett ställe som bara du vet om. Har du någon utrustning på cykeln, märk även denna.
  • Har du en elcykel, ta med dig batteriet när du lämnar cykeln.
  • Vill du vara helt säker på att behålla din cykel, lämna den inte utan synhåll och bär in den i din bostad då du kommer hem.