Vapen- och narkotikabeslag efter Rimfrost-insats i Trelleborg

Sex anhållna personer samt vapen och narkotika i beslag blev en del av resultatet av den gångna veckans Rimfrost-insats i Trelleborg. En hel del tid lades även på synlighet och fotpatrullering på otrygga platser.

Under den gångna veckan (vecka 19) genomfördes en insats i Trelleborg inom ramen för den nationella särskilda händelsen Rimfrost, vars övergripande syfte är att bryta utvecklingen med skjutningar och sprängningar i samhället. Målet med insatsen i Trelleborg var att minska brottsligheten och öka tryggheten, minska tillgången på vapen och narkotika samt lagföra kriminella aktörer. I insatsen har deltagit såväl egen personal som regionala och nationella förstärkningar.

- Vi har haft stort fokus på synlighet av uniformerade poliser, bland annat genom fotpatrullering på olika platser, särskilt sådana som vi vet att medborgarna uppfattar som otrygga. Vi haft trafikkontroller samt genomfört ett ganska stort antal hundsök på olika adresser för att leta efter vapen och narkotika, säger Mats Rindborn Grahl, kommunpolis i Trelleborg, som också berättar att man haft god användning av tekniken med luftburen kameraövervakning, UAS (så kallade drönare). 

I slutet av veckan gjordes en husrannsakan på en adress som ledde till beslag av både narkotika och vapen. Ett antal personer greps och hämtades till förhör, varav sex senare anhölls av åklagare. Detta ledde i sin tur till ytterligare husrannsakningar, och ännu fler misstänkta vapen- och narkotikabrott. Alla dessa brott ska nu utredas.

- Vi är nöjda med insatsen, och har också fått mycket uppskattning av kommuninnevånarna i Trelleborg som verkar ha tyckt om att se fler poliser på stadens gator och torg, summerar Mats Rindborn Grahl.

Resultatet i siffror:

 • 30 misstänkta brott
 • 11 gripna
 • 6 anhållna
 • 3 hämtade till förhör
 • 17 husrannsakningar
 • 58 visitationer enligt polislagen
 • 20 kameraövervakningar med UAS (drönare)
 • 22 fordons-/förarkontroller
 • 7 trafikkontroller på fasta platser
 • 64 brottsförebyggande sök med hund
 • 22 fotpatrulleringar
 • 3 krogkontroller
 • 1 kontroll av kulturförening
 • 1 förvarstagen person enligt utlänningslagen
 • 1 beslagtagen bil enligt bilmålvaktslagen
 • 2 orosanmälningar enligt socialtjänstlagen