Bevakning med UAS i nordvästra Skåne

Polisen i nordvästra Skåne kommer under vecka 11 att använda sig av UAS (drönare) i brottsbekämpande och brottsförebyggande syfte.

Under delar av vecka 11, (10 - 12 mars 2020), kommer polisen i nordvästra Skåne använda sig av utökad bevakning med UAS, eller drönare, i följande områden: 

Helsingborg

  • Dalhem-Drottninghög-Fredriksdal
  • Adolfsberg
  • Söder/Gåsebäck
  • Högaborg/Eneborg
  • Närlunda
  • Planteringen/Miatorp

Landskrona

  • Centrala och östra delar av Landskrona tätort

Kamerabevakning genom UAS/drönare är ett nödvändigt komplement till polisens övriga verksamhet att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.

Kamerabevakningen kommer att bedrivas dygnet runt. Kamerabevakningen ska ske i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. UAS-operatören får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i områdena, utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde. Varje flygtillfälle ska loggas av ansvarig insatsledare. Beslutet omfattar inte ljuddetektering eller upptagning av ljud på platsen.

Vi hoppas på allmänhetens förståelse och att åtgärderna utförs för att ytterligare öka säkerheten och tryggheten i Helsingborg och Landskrona.