Antalet fickstölder på Stockholms centralstation har minskat med 85 procent

Mellan 2015 och 2019 har antalet stölder på Stockholms centralstation minskat kraftigt. Främst gäller det så kallade fickstölder. Under hela 2019 polisanmäldes endast 112 stycken – på en plats med över 200 000 besökare varje dag.

– Det här är ett resultat av en samsyn och en konkret samverkan mellan olika parter som gjort att fickstölderna minskat kraftigt på centralstationen, säger Måns Gauffin, kommunpolis, lokalpolisområde Norrmalm. Det som hänt på centralstationen är exceptionellt.

Sedan flera år arbetar Jernhusen, som äger och förvaltar centralstationen, för att skapa en trygg och säker miljö på järnvägsstationerna. Detta genom både ordningsarbete men också genom nära samverkan med sociala myndigheter, Polisen och Stadsmissionen.

Genom att det sker många sociala insatser på stationen har Jernhusens ordningsvakter fått ökat utrymme att fokusera på kriminalitet. Över tid har det byggts upp en kompetens om misstänkta beteenden som gjort det möjligt för ordningsvakterna att tidigt identifiera beteenden och agera för att förebygga brott.

– Här på Stockholms Centralstation är du alltid sedd. Både tekniskt via våra säkerhetskameror, men framför allt av medmänniskor. Vår täta samverkan med Polisen, sociala myndigheter och frivilligorganisationer som finns på stationen gör att många människor känner sig sedda och hjälpta här. Och det är inte en miljö som tjuvar trivs i, säger Michael Englund, säkerhetschef på Jernhusen.