Ärende överlämnat till särskilda utredningar

Polismyndigheten har lämnat in en anmälan om eventuella tjänstefel till avdelningen för särskilda utredningar för att få klarhet i om gällande rutiner inte har följts vid användning av ett verktyg för ansiktsigenkänning.

Anmälan rör ett externt verktyg för ansiktsigenkänning, Clearview AI, som har använts under en kort testperiod av ett fåtal medarbetare inom Polismyndigheten.

Enligt Polismyndighetens riktlinjer ska en konsekvensbedömning göras innan nya polisiära verktyg införs, om de innebär en känslig personuppgiftbehandling. Någon sådan har inte gjorts för det aktuella verktyget.

Datainspektionen har dessutom i ett tillsynsärende till Polismyndigheten skyndsamt begärt in svar på ett antal frågor som rör Clearview AI.