Batteristölder vid telemaster i Värmland

Batterier i beslag

Här är en del av batterierna som polisen har tagit i beslag.

Sedan hösten 2018 har sammanlagt drygt 40 stölder av batterier ur teknikbodar vid telemaster upptäckts. 10-tal personer är f n misstänkta för stölderna.

Fr o m hösten 2018 började polisens brottssamordning se ett mönster av batteristölderna. Batterierna används för att driva ljudanläggningar i bilar. Brottssamordningsfunktionen aktiverades och förundersökning inleddes. Sammanlagt har sju personer varit anhållna.

-  De är f n frigivna åklagare, men fortfarande är ett 10-tal personer misstänkta för stölder eller försök till stöld, säger Fabian Wallerström, förundersökningsledare på lokalpolisområde Karlstad.

Miljonvärden

Batterierna är värda ca 4000 kronor styck. Sammanlagt har de samlade stölderna ett godsvärde på ca en miljon kronor. Brotten har skett i centrala och södra Värmland.

- Vi fick korn på batteritjuvarna via annonser på olika marknadsplatser på internet och kunde därmed spåra försäljningar av stöldgodset och kunde också avstyra en försäljning på bar gärning. Vid tillfället tog vi 15 batterier i beslag och genomförde husrannsakan i bilar och bostäder.

Polisen har genomfört teknisk undersökning samt husrannsakan i en industrilokal i Kil.

Lokalpolisområde Karlstad får rapporter om att stölderna fortsätter. Den senaste stölden skedde i helgen.

Om allmänheten har uppgifter att lämna, så ringer man till polisen 11414 och begär att få lämna tips eller upplysningar om batteristölderna i Värmland.