Stopp för rutinmässiga alkoholutandningsprov

Polismyndigheten har beslutat om att rutinmässiga alkoholutandningskontroller, LAU-kontroller, ska stoppas tillsvidare.

– Beslutet innebär att vi slutar med rutinmässiga alkoholutandningsprov, men vi kommer fortsätta att genomföra nykterhetskontroller när det finns en underliggande misstanke om brott. Förutom det förändrade arbetssättet när det gäller alkoholutandningsproven kommer polisens trafikarbete fortsätta som vanligt, säger Olov Augrell, tf sektionschef för Arbetsgivarutveckling, Polismyndigheten.