Corona en nationell särskild händelse

Händelseutvecklingen kring coronaviruset innebär en utmanande situation och en osäker lägesbild som förändras kontinuerligt.

I Polismyndighetens uppdrag ligger det att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd. I det ingår också att se till att smittsamma sjukdomar inte sprids.

Med anledning av den rådande situationen har Polismyndigheten fattat beslut om en nationell särskild händelse. Polismyndighetens fokus är att säkra polisens uppdrag, att hantera de uppdrag som kommer in med anledning av virussmittan, att säkra arbetsmiljön för polisens medarbetare samt att svara för en tydlig, offensiv och trygghetsskapande kommunikation.

Polismyndigheten följer noga de uppmaningar och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.