Dags för lokal trygghetsmätning i region Syd

Nu är det dags för trygghetsmätning i fem kommuner i region Syd. 16 800 medborgare får därmed möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

Med start den 2 mars skickas enkäter ut till totalt 16 800 medborgare i region Syd för att polisen och kommunerna ska få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning kring trygghet i sin boendemiljö.

Enkäterna skickas ut till ett slumpmässigt urval invånare i åldrarna 16-85 år i Malmö, Helsingborg, Landskrona, Hässleholm och Kristianstad.

I enkäten ställs ett antal frågor kring trygghet. Frågorna berör bland annat hur invånarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och om de känner sig trygga i bostadsområdet på kvällarna. Enkäten berör även frågor om polisens verksamhet i invånarnas närområde.

 – Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi också mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i region Syd.

Polisen följer löpande upp verksamheten på olika sätt för att se vad som ger effekt och för att optimera arbetet.

 Stefan Sintéus är regional kommenderingschef i Rimfrost Syd.

– Nu gör vi en kompletterande mätning mellan två ordinarie trygghetsmätningar. Detta dels för att följa upp vårt arbete, bland annat med Rimfrost, men även för att få en referenspunkt för att kunna jämföra med kommande trygghetsundersökningar, säger han.