Dialog med afghanska myndigheter gällande verkställighetsärenden

Med anledning av coronavirusets påverkan på det generella läget i världen, har afghanska myndigheter meddelat att de inte längre tar emot återvändare som har utvisats eller avvisats från Sverige med tvång.

Det minskade antalet flygningar från Sverige, samt att ett stort antal länder världen över återinför gränskontroller och inför karantänregler, försvårar arbetet med verkställigheter.

Polismyndigheten har en pågående dialog med afghanska myndigheter om möjligheten att genomföra verkställigheter framöver, men Afghanistans beslut gör att polisen särskilt kommer att bedöma om det fortfarande finns stöd i lagstiftningen för att hålla återvändare i förvar.

Med anledning av den uppkomna situationen görs denna översyn nu i samtliga ärenden, men är också en prövning som kontinuerligt görs i alla förvarsärenden.  I princip kan en utlänning hållas i förvar så länge det aktivt jobbas med ärendet och verkställigheten förbereds, så det är alltid en individuell bedömning som ligger till grund. Även den totala tiden för förvarstagande måste tas med i bedömningen, då även detta regleras i utlänningslagen. Om det, efter individuell bedömning, inte längre finns stöd i lagen kan detta medföra att klienter som nu är förvarstagna, kommer att släppas ur förvar.

Till toppen