Man dömd för olaga hot mot spelombud i södra Stockholm – snabbspår i brottmål

Villkorlig dom, dagsböter och skadestånd. Det blev påföljden för den man som skulle lösa in en vinst i Norsborg och som hotade ett spelombud när maskinen var trasig. Trots att han fick vinstpengarna.

I slutet av januari 2020 ville en man lösa in en vinst på en stormarknad i Norsborg. När spelombudet skulle kontrollera kupongen fungerade inte maskinen.

Spelombudet ringde till spelbolaget som bekräftade vinsten varpå pengarna till mannen betalades ut. Den nu dömde mannen ska då enligt vittnen ha blivit rasande och skrek, uttalade hot och gjorde gester mot sin hals. Spelombudet uppfattade hans beteende som väldigt hotfullt och hämtade till sist en vakt.

Mannen förnekade att han hotat spelombudet, men att han förlorat kontrollen över sig själv. Enligt honom var det inte första gången som spelombudet påstått att maskinen inte fungerat när han lämnat in kuponger med vinst.

Brottet blev utrett inom ramen för snabbare lagföring och drygt en månad senare kom domen från Södertörns tingsrätt.  Mannen dömdes för olaga hot och påföljden blev villkorlig dom och 40 dagsböter om 50 kronor. Han ska också betala ett skadestånd på 5 000 kronor till spelombudet.

Snabbare lagföring

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag i syfte att korta handläggningstiderna genom hela rättskedjan för enkla brott.

Målet är att minska tiden från brott till straff från 22 veckor i snitt till mellan 2-6 veckor. Polisområde Stockholm nord har arbetat med Snabbare lagföring sedan januari 2018 och har nu i år 2020 påbörjat i hela region Stockholm.

Läs mer.