Falska sedlar fortfarande i omlopp

Polisregion Bergslagen har sedan årsskiftet 100 ärenden kopplade till falska pengar. Det är framförallt falska 500 kronors sedlar som är i omlopp.

Sedan en tid finns falska sedlar i omlopp i landet. I polisregion Bergslagen märks detta i form av många inkomna anmälningar.

Den senaste statistiken visar att Dalarna har 18 ärenden, Värmland 22 ärenden samt Örebro län 59 ärenden.

Senast i januari i år varnades för falska sedlar.

- Vi ser tyvärr ingen minskning av detta. De falska sedlarna finns fortfarande i omlopp. Så vi vill fortfarande varna för falska sedlar, främst 500 kronorssedlar, säger Linda Fransson, utredare av bedrägeribrott i Bergslagen.

Det finns sätt att skilja på äkta och falska sedlar 

Nationellt forensiskt centrum pekar på fem olika sätt:

Vicka på sedeln. Valörerna 1 000, 500, 200 och 100 har ett lodrätt säkerhetsband med tre fönster. I fönstren finns bilder som växlar motiv mellan ”KR” och en kungakrona. Säkerhetsbandet är placerat till vänster om porträttet på sedelns framsida. Alla valörer har även en bild och en siffra som skiftar mellan guld och grönt när du vickar på sedeln. Bilden har koppling till personen på sedeln – 20-kronorssedeln med Astrid Lindgren har till exempel en bok. Bilden är placerad till höger om porträttet på sedelns framsida.

Håll upp mot ljuset. Alla valörer har ett vattenmärke som syns på fram- och baksidan av sedeln. Vattenmärket visar sedelns valör och porträtt. Sedlarna har även ett mönster på framsidan som, tillsammans med ett mönster på baksidan, bildar valören när du håller sedeln mot ljuset. De har dessutom en säkerhetstråd som syns som en mörk linje. Tråden är inbäddad i sedelpapperet.

Känn med nageln över ytan. Alla valörer har koppartryck som ger papperet en räfflad yta. Koppartryck finns bland annat i porträttet och valörbeteckningarna på sedelns framsida. På alla valörer, utom 20- och 1 000-kronorssedlar, finns dessutom tre streck i koppartryck som är placerade på olika ställen – så kallade taktila märken.

Förstora. Alla valörer har mikro- och minitexter på fram- och baksidan av sedeln som syns under förstoring.

Belys med UV-ljus. Alla valörer har en bild på framsidan som lyser gult och blått i UV-ljus.