Förändrade brottsmönster till följd av coronaviruset

Stängda gränser och fler som arbetar hemifrån leder till förändrade brottsmönster hos kriminella vilket i sin tur kan leda till att andra typer av brott ökar.

I Coronavirusets kölvatten har flera anpassningar gjorts i det svenska samhället och internationellt. Flera länder har stängt sina gränser, äldre personer samt sjuka ombeds avskärma sig från sociala kontakter. Många arbetar också hemifrån, samt undviker att resa och mötas.

– Till följd av samhällets anpassning till läget ser vi potentiella förändringar i de kriminellas mönster. Stängda gränser kan bland annat leda till att den gränsöverskridande narkotikahandeln minskar. En sådan minskning kan leda till brist på narkotika i Sverige, vilket i sin tur leder till obalans i kriminella miljöer och därmed risk för våldsupptrappning mellan kriminella gäng, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på Nationella operativa avdelningen, Noa.

För bedrägeribrott, som har ökat kraftigt de senaste åren, ses nu också förändrade tillvägagångssätt hos de kriminella kopplade till coronaviruset. Kriser, som coronavirusets smittspridning, är något som ofta utnyttjas av bedragare för att lura andra människor. Andra brott som Polismyndigheten ser ökad risk för är bland annat brott i nära relation, välfärdsbrott, tillgreppsbrott samt cyberrelaterad brottsliget.

– Det är inte möjligt att i nuläget överblicka samtliga konsekvenser till följd av virusets utveckling, men vi har en stor vana att hantera extraordinära händelser. För att skapa oss en så bra bild som möjligt arbetar vi starkt i vårt underrättelsespår och lägesföljer noga brottsutvecklingen i nära kontakt med andra rättsvårdande myndigheter, säger Linda Staaf.