Förtroendet för polisen har aldrig varit högre

Två poliser vid sidan av en väg.

Årets barometer visar en ökning med två enheter till 73 procent och är polisens högsta notering sen mätningarna startade. Bild: Lars Hedelin

Bland de svenska samhällsinstitutionerna fortsätter polisen att vara den aktör som innehar störst förtroende. Det visar 2020 års Förtroendebarometer som presenterades idag, onsdagen den 11 mars.

I den 24:e upplagan av Förtroendebarometern framgår det att polisen fortsätter ha ett högt förtroende. Årets barometer visar en ökning med två enheter till 73 procent och är polisens högsta notering sen mätningarna startade. Resultatet innebär även att polisen fortsätter vara den samhällsinstitution som innehar högst förtroende.

Diagram som visar förtroendet för olika samhällsinstitutioner

Grafen visar att polisen har högst förtroende bland de undersökta samhällsinstitutionerna och har fått ökat förtroende under flera år. Källa: Sifo KANTAR och Medieakademin Bild: Medieakademin

Förtroendebarometerns årliga undersökning mäter svenskarnas förtroende för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag. Barometern omfattar 1200 webb-intervjuer med personer äldre än 16 år och genomfördes i februari 2020 av Kantar Sifo.

Förtroendebarometern på Medieakademins webbplats