Frågestund om polisen och corona

Södermalmspoliserna Manuel Firpo, kommunpolis och Åsa Wahlgren, gruppchef samt Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm under en frågestund på Facebook.

Södermalmspoliserna Manuel Firpo, kommunpolis och Åsa Wahlgren, gruppchef samt Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm under en frågestund på Facebook. Bild: Polismyndigheten

Hur påverkar oron runt coronaviruset polisens arbete? Den 24 mars medverkade Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm tillsammans med Södermalmspoliserna Åsa Wahlgren, gruppchef och Manuel Firpo, kommunpolis – i en frågestund på Facebook.

Under livesändningen på tisdagkvällen den 24 mars fanns möjlighet att ställa frågor om polisens arbete. Ett hundratal kommentarer/frågor ställdes bland annat om vilka förändringar i brottslighet som sker och polisens beredskap i kris.

– Vi har organiserat oss i en särskild händelse regionalt och nationellt för att hantera situationen på bästa sätt. Vi samverkar med andra myndigheter och organisationer. Vi ser hela tiden över vår resurs och planerar för olika scenarion. Vi är vana att hantera kriser och polisarbetet fortsätter precis som tidigare, sa Ulf Johansson under frågestunden.

God bemanning i nuläget

Andra besked som gavs var att sjukfrånvaron i polisregionen i nuläget är under kontroll och att polisen har god bemanning. Det beror bland annat på att polismyndigheten under en period begränsar interna utbildningar för att ha en beredskap vid till exempel höga sjuktal. 

– När det gäller den yttre personalen som åker på larm så har vi en minimibemanning vi inte går under. Att färre nu är borta på utbildning och att vi har en god beredskap att ta in poliser som i vanliga fall inte jobbar i den yttre verksamheten är en del av vår beredskap, sa Åsa Wahlgren, gruppchef hos polisen på Södermalm.

Förändrad brottslighet?

Ett antal frågor handlade också om brottsutveckling till följd av corona-viruset och de effekter på samhället det hittills gett. Ulf Johansson konstaterade att det är för tidigt att dra säkra slutsatser om hur brottsligheten påverkas. Antalet händelserapporter i Stockholm, som är ett av flera mått på inflödet av ärenden, ligger på samma nivå jämfört med år 2018 och 2019.

– Vi ser en förändring på Södermalm med färre som slåss utomhus och på krogen. Dock är berusningsgraden fortsatt hög och ökande och det finns indikationer på att alkoholförsäljningen ökar. Våld och alkohol följs tyvärr ofta åt så detta är något vi är uppmärksamma på, sa Manuel Firpo, kommunpolis på Södermalm.

Flera frågor gällde polisens skyddsutrustning.

– Poliser är vana vid att möta människor med olika smittor i grunduppdraget. Vi har skyddsutrustning och tydliga rutiner. Polisen fungerar så att vi jobbar på, sa Åsa Wahlgren.