Hotellpersonal upptäckte knarkande ungdomar

Bild på fyra personer

Ett annat hotell än det som nämns i texten fick i veckan diplom för bra ingripande mot narkotika. Även här var personalen vaksam. På bilden från vänster: Patrick Widell, kommissarie, Polisområde City Henrik Berghult , VD Clarion Hotel Sign Lars Nyander, Maintenance & Security Manager Clarion Hotel Sign Gisella Bjurhäll, Kommunpolis, Norrmalm

I helgen genomförde polisen en narkotikainsats i hotell- och krogmiljö i centrala Stockholm. Majoriteten av de som rapporterades för narkotikabrott var okända av polisen. De yngsta som rapporterades var 16 år.

Insatsen som riktar in sig på narkotikabruk i krogmiljö ligger i linje med det arbete som genomförs mot den grova brottsligheten och narkotikabrottsligheten i Stockholm city.

- Polisen samarbetar med krognäringen för att skapa en god miljö för både personal och gäster, säger Anette Haag, kommenderingschef för insatsen Krog 2022.

70 procent av de som rapporterades för narkotikabrott i helgen var sedan tidigare okända för polisen.

- Vi är effektiva i att hitta för oss nya missbrukare, vi träffar väldigt rätt, säger Patrick Widell, kommissarie på polisen Region Stockholm

Att hitta personer som är i början på sitt narkotikamissbruk är möjligt genom att det är straffbart att vara påverkad, vilket betyder att polisen kan genomföra kroppsbesiktningar. I samtliga fall arbetar polisen med motiverande samtal för att erbjuda de misstänkta en kontakt med beroendevården. För att kunna erbjuda livsstilsförändring i ett tidigt skede deltog även Beroendecentrum Stockholm i insatsen.

- En av huvuduppgifterna med insatsen är att få folk att avbryta sitt missbruk och kunna hänvisa dem till vården, säger Patrick Widell.

En fest där det förekom narkotika upptäcktes också på ett hotell i centrala Stockholm där vaksam hotellpersonal kontaktade polisen när de kände lukten av marijuana. Tio tonåringar kunde rapporteras för narkotikabrott, några av dem var endast 16 år.

- Det här är helt i linje med det arbete inom Krogar mot knark där krog- och hotellbranschen samarbetar med polisen och organisationen STAD, säger Patrick Widell.

Under helgens insats rapporterades 17 personer för narkotikainnehav, 25 personer för narkotikabruk och två personer för drograttfylleri. I hotellärendet misstänks tio personer för narkotikabrott genom eget bruk, fyra av dessa även för narkotikabrott genom innehav.

Fakta - Krogar mot knark

Vision: Branschen och myndigheter skapar tillsammans en trygg krogmiljö fri från narkotika, för såväl gäster som personal.

  • Branschen får utbildning och tar offentligt ställning mot narkotika och avvisar de som är påverkade av narkotika.
  • Polisen ingriper vid misstanke om narkotikabrott.
  • Socialborgarrådet/Tillståndsenheten Stockholms stad och Länsstyrelsen bidrar med ekonomiska medel. 
  • Organisationen STAD samordnar och utbildar samt forskar på resultatet.

Där personal genomgått utbildning och fått goda kunskaper i att känna igen narkotika och hur man ska arbeta tillsammans för att förebygga problem, ser man en förbättrad miljö för såväl gäster som personal.