Insats mot narkotikahandel på nätet – tillslag mot flera misstänkta

Polisen i region Mitt har under den senaste månaden genomfört flera tillslag mot misstänkta köpare och säljare av narkotika som verkat på Darknet, en krypterad del av internet.

– En tydlig markering mot de individer som trott att de kan undkomma lagföring genom att agera dolt och anonymt på nätet, säger polisinspektör Tommy Alriksson som koordinerar polisens insats i region Mitt.

Tillslagen har skett inom ramen för en nationell polisiär insats där ett omfattande arbete i form av underrättelser, spaning och teknisk bevisföring lett fram till att administratören av Sveriges största marknadsplats för narkotika ”Flugsvamp 2.0” i början av februari åtalats för bland annat grovt och synnerligen grovt narkotikabrott, grovt penningtvättbrott och urkundsförfalskning.

Svensk polis har genom underrättelsearbete och samarbete med andra myndigheter och aktörer kunnat identifiera 17000 köpare och omkring 600 säljare, efter bland annat genomgång av krypterad data och informationsinhämtning. Av de köpare och säljare som identifierats har en prioriterad lista med misstänkta personer skickats till polisen i region Mitt som nu agerar mot dessa individer.

– Det har genomförts flera tillslag mot olika personer som är misstänkta för narkotikabrott och penningtvätt och finns med på listan. Narkotikabrotten omfattar hantering av illegala droger som sålts eller köpts på nätet. Penningtvättsbrotten handlar främst om bitcoins (kryptovaluta, digital valuta) som växlats in till en annan valuta och misstänks komma från brottslig verksamhet, säger Tommy Alriksson.

Både narkotika och teknisk utrustning har tagits i beslag och en person har blivit gripen misstänkt för narkotikabrott, flera andra personer är misstänkta för narkotikainnehav/-bruk. Bland de misstänka personerna på listan är några sedan tidigare misstänkta för brott medan andra är individer som polisen inte känt till som brottsaktiva. Vissa personer har blivit utnyttjade och under hot tvingats agera penningmålvakt.

– I de fortsatta insatserna i regionen räknar vi med att upptäcka flera nya brott, köpare och säljare. Dessutom fortsätter polisen nationellt att analysera data från beslagtagna servrar och därigenom finns goda förhoppningar om att listan med misstänkta personer utökas. Det innebär att vi kan räkna med fler tillslag runtom i regionen framöver. Förutom att vi lagför individer är insatsen en markering mot att Darknet inte är en hemlig plats där man anonymt och utan risk kan begå brott, avslutar Tommy Alrikson.