Nytt medborgarlöfte i Strängnäs kommun

Medborgarlöfte för Strängnäs kommun 2020 undertecknas.

Medborgarlöftet för Strängnäs kommun 2020 undertecknas.

Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef för Strängnäs/Eskilstuna och Lars Ekström, kommundirektör, undertecknade idag medborgarlöftet för 2020.

Polisen och Strängnäs kommun ska under 2020 gemensamt arbeta med fokus på ungdomar och kriminalitet. Syftet är att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga med syfte att minska bruket av narkotika som ofta är grundorsaken till annan kriminalitet och upplevelsen av otrygghet hos invånare i Strängnäs kommun.

– Samverkan kring det brottsförebyggande arbetet är nödvändigt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Strängnäs kommun, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Strängnäs/Eskilstuna.

Polisen och kommunen kommer under året att genomföra ett antal brottsförebyggande aktiviteter. Bland annat kommer Polisen att fortsätt ha sina täta kontakter med både skolorna och fritidsgårdar, polisen kommer också att genomföra narkotikasök med hund på skolor i kommunen. Kommunens aktiviteter består bland annat av att mäta avloppsvattnet i olika kommundelar, mätningen sker i syfte för att se hur mycket narkotika som finns i avloppsvattnet.

Medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas tre gånger under året. Uppföljningen publiceras både på polisens och kommunens hemsidor.

Strängnäs medborgarlöfte 2020