Polisen i Värmland beredda på effekterna av corona

Polisverksamheten är väl förberedda för effekterna av coronaviruset. Resursläget, förändringar i brottsligheten och arbetsmiljön för personalen är extra viktiga frågor i nuläget.

Polisverksamhetens verksamhet fortgår som tidigare. Huvuduppgifterna kring brottsbekämpning och trygghetsskapande arbete är inte förändrade.

- Vi har fokus på vårt huvuduppdrag, som är att säkerställa människors trygghet och säkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med vårt brottsbekämpande arbete för att medborgare ska känna sig så trygga som möjligt, säger Lars Wirén, chef för polisområde Värmland.

Förändring av brottsligheten

Effekterna av coronaviruset är tydliga i hela samhället. Rekommendationer och restriktioner som beslutas ska följas för att minska smittspridningen.

- För polisen innebär det att vi måste vara beredda på att nya beslut och begränsningar för medborgarna. Vi ser redan nu en ganska tydlig förändring av brottsligheten, som vi måste hantera. Färre människor på gator och torg och fler i hemmet påverkar polisens arbete, säger Lars Wirén.

För att vara väl förberedda så hanteras effekterna av coronaviruset i en nationell särskild händelse sedan en tid tillbaka. I polisregion Bergslagen är det en pågående särskild händelse med staber i regionen och inom polisområdena.

- Vi har en uppdaterad lägesbild och kan fatta snabba beslut om så krävs, menar Lars Wirén.

Bra arbetsmiljö

I dagsläget pågår polisverksamheten på ett relativt normalt sätt. De uppgifter som polisen har genomförs i stora drag.

- Vi har mycket fokus på att inte öka smittspridningen hos oss och att kunna ha en bra arbetsmiljö för personalen. Vi, liksom hela samhället, är extra noggranna med hygienen, använda handsprit och hålla avstånd mellan varandra, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samverkan mellan myndigheter och andra samhällsfunktioner är viktigt i det här läget.

- Vi har en pågående samverkan med framförallt länsstyrelsen i Värmland. Det har hittills fungerat mycket bra och det ger hopp om att vi ska klara oss igenom det här på ett bra sätt, säger Lars Wirén.