Polisen prioriterar att utreda relationsbrott

Docka på en matta.

Nu tas fler resurser anspråk för att snabbare utreda brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Bild: Erik Martensson

Polisområde Storgöteborg kraftsamlar för att utreda fler brott i nära relation. Ett ökat inflöde av brottsanmälningar och fler komplexa ärenden har lett till att utredningar har fått läggas på kö.

Nu tas fler resurser i polisområdet i anspråk i en särskild satsning för att snabbare utreda brotten.

– Det handlar om en medveten prioritering från vår sida. Som läget är hinner vi inte med att utreda alla brott mot särskilt utsatta brottsoffer som kvinnor och barn. Därför kommer vi temporärt att kraftsamla i hela polisområdet för att hinna ikapp, säger polisområdeschefen Erik Nord.

Mindre allvarliga brott får stå tillbaka

Konkret innebär satsningen att brottsutredare som utreder andra typer av brott kommer att bistå den specialenhet som enbart utreder brott i nära relation.

– Prioriteringen innebär självklart konsekvenser i form av att andra utredningar får stå tillbaka. Men jag tror att medborgarna tycker att det är rimligt att till exempel våld mot närstående får företräde framför mindre allvarliga brott, säger Erik Nord.

Fler åtgärder genomförs

Polisområdet har redan genomfört ett antal åtgärder för att stärka utredningsarbetet när det gäller brott i nära relation. Under ett halvår arbetar ett särskilt utredningsteam med att utreda relationsbrott äldre än sex månader. För att förstärka kompentensen och höja kvaliteten i utredningarna genomförs även utbildningsinsatser. Syftet är att fler relationsbrottsutredningar ska leda till åtal. Dessutom har sektionen för brott i nära relation förstärkts med fler resurser inom ramen för satsningen mot särskilt utsatta brottsoffer.

– Vi har nyligen rekryterat 15 nya relationsbrottsutredare men det dröjer ungefär ett år innan de når full kapacitet.  Till dess genomför vi nu riktade punktinsatser för att säkerställa att brott i nära relation utreds snabbare, säger Erik Nord.

Brott i nära relation

  • Brott där gärningsperson och brottsoffer är eller har varit närstående såsom gifta, sambo, särbo eller har gemensamma barn. Begreppet omfattar även barn, föräldrar och syskon till gärningspersonen.
  • Brotten handlar främst om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, hot eller ofredande.
  • De flesta som utsätts för brott i nära relation är kvinnor.