Polisens fokus: droger bland unga

Narkotikahundar i skolor, insatser på krogar och i trafiken. Nu summerar polisen i södra Fyrbodal det arbete som gjorts 2019 för att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar kriminalitet eller missbruk.

Sedan flera år tillbaka har polisen i Södra Fyrbodal och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust riktat det arbete som görs inom ramen för medborgarlöftet mot droger bland unga. När polisen nu har sammanfattat förra årets arbete framgår att både anmälda narkotikabrott och trafikbrott ligger på ungefär samma nivå som 2016 och 2017, förändringarna över tid är relativt små. 2018 var däremot ett år med färre anmälningar.

– Förra året lovade vi att genomföra tolv insatser mot drogrelaterade brott och 2018 hade vi lovat sex insatser. Vi vet att arbetet mot narkotika och trafikbrott till stor del beror på vilken resurs vi lägger på arbetet. I årets medborgarlöfte har vi lovat 20 särskilt riktade insatser i våra tre kommuner, säger Ulf Darell, kommunpolis i Tjörn och Orust.

Narkotikahundar i skolorna

För att motverka narkotikaanvändning bland unga genomförde polisen under förra året bland annat övningssök med hundar på Nösnäsgymnasiet, Stora Högaskolan och Henåns skola.

– Det är ett förebyggande arbete för att missbruk inte ska förekomma i skolorna och för att minimera risken för förvaring av narkotika, säger Carl Besslinger, kommunpolis i Stenungsund.

Under året hanterades även ett större narkotikaärende på Orust. Det var ett omfattande utredningsarbete som ledde till fängelsedomar i tingsrätten och senare även i hovrätten, för två personer. Polisen har också genomfört insatser på krogar för att upptäcka och lagföra narkotikabrott, och konstaterar att det förekommer narkotikaframställning i området.

– Det finns vissa som odlar hemma, och jag hoppas att föräldrar är observanta på det, säger Carl Besslinger.

Drograttfyllor och rattfyllor ökar

Även trafikarbetet har haft särskilt fokus på ungdomar och droger. Antalet anmälda rattfyllor, drograttfyllor och olovliga körningar ökade förra året med 110, till totalt 377, jämfört med 2018.
- Vi har mycket rattfyllor och drograttfyllor i området och kan se att det ökar. Däremot har vi inte lika mycket ombyggda a-traktorer i dag som för ett år sedan. Där har vi arbetat aktivt och kan se att besiktningstvånget haft betydelse, säger Ulf Darell.

Narkotikabrott 2019 2018 2017 2016
Narkotika, framställning 3 3 1 1
Narkotika, överlåtelse 9 11 7 9
Narkotika, innehav 90 68 67 70
Narkotika, bruk 219 175 231 238
Dopning, innehav 2 2 3 2
Dopning, bruk 1 0 1 0
Total 324 259 310 320

Tabell: Anmälda narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen och dopninslagen 2016-2019 i lokalpolisområde Södra Fyrbodal.

Trafikbrott 2019 2018 2017 2016
Olovlig körning, grov olovlig körning 194 139 174 166
Rattfylleri, grovt rattfylleri 85 68 98 81
Rattfylleri under påverkan av narkotika 98 60 88 94
Total 377 267 360 341

Tabell: Anmälda trafikbrott 2016-2019 i lokalpolisområde Södra Fyrbodal.

Årets medborgarlöfte i Stenungsund, Tjörn och Orust