Rikspolischefen deltog i krishanteringsrådet

Under måndagen deltog rikspolischef Anders Thornberg i Regeringskansliets krishanteringsråd som sammanträdde med anledning av coronaviruset. Mötet hölls för att säkerhetsställa en god beredskap och dialog mellan berörda myndigheter.

– Vi har en bra fungerande samverkan mellan myndigheterna och vi fick under mötet en gemensam lägesuppdatering. Från polisens håll så är det vårt grunduppdrag att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och det gör vi också i händelse av kris. Polismyndigheten följer lägesutvecklingen kring coronaviruset noga och har vidtagit förberedelser för att hantera de uppgifter som åligger myndigheten vid en eventuell pandemi. Samhället ska vara tryggt och säkert även om vi utsätts för en större spridning av smitta i Sverige, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Under normala förhållanden sammanträder rådet två gånger per år för allmän orientering om arbetet inom krisberedskapsområdet. Rådet kan också sammankallas för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter under allvarliga händelser och kriser.