Så ska polisen jobba – svar på enkät i Ekerö, Bromma och Hässelby-Vällingby

Personrån, inbrott, narkotikabrott. Det vill invånarna i lokalpolisområde Vällingby, där Hässelby, Bromma och Ekerö ingår, att polisen ska prioritera visar en enkät. Ungdomsgäng skapar också otrygghet.

Mellan juni och augusti 2019 kunde invånarna i lokalpolisområde Vällingby svara på en medborgarundersökning i form av en digital enkät på polisen.se som nåddes från stadsdelarnas hemsidor, Ekerö kommuns hemsida och lokalpolisområde Vällingbys sociala medier.

Nästan 3500 personer deltog i enkäten. Svaren har sammanförts med brottsstatistik och annan information från polisen för att skapa en lokal lägesbild för lokalpolisområdet. Den ligger sedan till grund för hur polisen planerar och prioriterar sin verksamhet.

– Vi är tacksamma att så många tog sig tid att svara på enkäten. Det ger oss en värdefull pusselbit i vår lägesbild och vi får en kartläggning över vilka brottsområden invånarna upplever som mest otrygga, säger lokalpolisområdeschef Catrine Kimerius Wikström.

Enkäten visar att det främst är personrån, inbrott och narkotikabrott som invånarna vill att polisen prioriterar. Ungdomsgäng skapar också otrygghet.

Här är resultaten i korthet per område:

Ekerö

 • Sammantaget visar enkäten att det som skapar otrygghet till störst del var ungdomsgäng i centrumanläggningar.
 • Medborgarna vill främst att polisen ska jobba med inbrott i bostad samt narkotikabrott.
 • Den grupp av befolkningen på Ekerö som inte har förtroende för polisen är större än den grupp som har förtroende för polisen.
 • En stor andel av de svarande tycker att det är mycket viktigt att polisen berättar i sociala medier om vilket arbete som utförs i området.
 • Till medborgarenkät 2019 Ekerö (1562 svar)

Bromma

 • Sammantaget visar enkäten att medborgarna känner sig mest otrygga på stationsområden och tunnelbanan med anledning av ungdomsgäng som uppehåller sig på dessa platser.
 • De boende i Bromma vill att polisen ska arbeta främst mot personrån.
 • Den grupp av befolkningen i Bromma som har förtroende för polisen är större än den grupp som inte har förtroende för polisen.
 • En stor andel av de svarande tycker att det är mycket viktigt att polisen berättar i sociala medier om vad man gör i området.
 • Till medborgarenkät 2019 Bromma (908 svar)

Hässelby-Vällingby

 • Sammantaget visar enkäten att medborgarna känner sig mest otrygga på torg och stationsområden med anledning av ungdomsgäng som uppehåller sig på dessa platser.
 • Det brott som skapar mest otrygghet är personrån och medborgarna vill att polisen skall inrikta sin verksamhet mot just personrånen.
 • Den grupp av befolkningen i Hässelby-Vällingby som har förtroende för polisen är större än den grupp som inte har förtroende för polisen.
 • Medborgarna har svarat att det är mycket viktigt att polisen berättar i sociala medier om vad man gör i området.
 • Till medborgarenkät 2019 Hässelby-Vällingby (955 svar)

Relaterad information

Här hittar du polisens medborgarlöften: