Trafikvecka: Fokus på nykterhet

Alkoholtest i trafiken.

Upptäcker polisen en berusad förare i trafiken så erbjuds denna kontakt med vården. Bild: Jimmy Gustafsson

Polisen genomför en nationell trafikvecka med fokus nykterhet mellan den 9 och 15 mars.

Uppdaterad info om trafikveckan

På grund av läget med coronaviruset har Polismyndigheten beslutat att rutinmässiga nykterhetskontroller ska stoppas tillsvidare. Nykterhetskontroller där det finns underliggande misstanke om brott kommer fortfarande att genomföras. Utöver detta genomförs trafikveckan som planerat.

Polisen jobbar aktivt med Nollvisionen som innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. De senaste åren har i snitt omkring 250 människor omkommit i trafiken varje år och en återkommande olycksorsak är alkohol eller droger. Därför är huvudsyftet med trafikveckan att uppmärksamma vikten av att alltid köra nykter.

– Risken för en allvarlig eller dödlig trafikolycka mångfaldigas när alkohol eller droger är inblandade, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen. Målet är att genom synliga kontroller förebygga brott och minimera antalet onyktra förare på våra vägar.

Enligt Transportstyrelsen fortsätter antalet onyktra förare att öka och även om andelen nykter trafik är hög i Sverige syns en negativ trend de senaste åren med fler omkomna i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor.

– Nästan en tredjedel av de som omkommit de senaste tre åren har gjort det i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. Den största gruppen bland de omkomna är bilister och motorcyklister, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Förutom med Transportstyrelsen samarbetar polisen även med andra myndigheter som till exempel Trafikverket för att nå målen i Nollvisionen.

– I stort sett alla olyckor beror på den mänskliga faktorn även utan alkohol och droger, men som påverkad ökar risken dramatiskt att dö eller bli svårt skadad i trafiken, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Det gäller både för sig själv som förare och för andra i trafiken.

Upptäcker polisen en berusad förare i trafiken så erbjuds denna kontakt med vården. Detta är en del i metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), ett samarbete mellan olika myndigheter i syfte att erbjuda stöd till misstänkta rattfyllerister. Tanken är att dessa ska få erbjudande om ett samtal med vården inom 24 timmar.

Känner du någon som har ett pågående risk- eller missbruk? På Vårdguiden 1177 kan man hitta hjälp för att komma i kontakt med rätt vårdinstans. Vill du tipsa polisen om någon som kör eller väntas köra berusad eller narkotikapåverkad, ring 114 14. I en akut situation ring 112. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

Trafik – polisens arbete