Trygghetsinsats på Hisingen

Som i ett led i att öka närvaron och tryggheten på gator, torg och i kollektivtrafiken genomför polisen tillsammans med en rad samverkanspartners en trygghetsinsats på Hisingen.

Medborgarlöftena i stadsdelarna Lundby och Norra Hisingen har som gemensam nämnare en satsning på ökad trygghet genom bland annat stärkt närvaro av polis och andra aktörer på vissa utvalda platser. Som ett led i detta genomför polisen en trygghetsskapande insats nu på fredag kväll 6/3 tillsammans med sina samverkansparter.

– Detta är ett sätt att öka närvaron och tryggheten. Vi kommer röra oss på olika platser i de båda stadsdelarna, bland annat runt Hjalmar Brantingsplatsen och Selma Lagerlöfs torg. Vi kommer även att åka i kollektivtrafiken och röra oss runt hållplatserna för att ytterligare stärka trygghet, säger kommunpolis Håkan Bredinge.

Cirka 25 personer kommer delta under insatsen. Den genomförs i samarbete med stadsdelsförvaltningarna Lundby och Norra Hisingen, Västtrafik, Keolis, Framtidskoncernen, Fastighetsägare Centrala Hisingen och polisens volontärer. Insatsen pågår från kl. 18 till midnatt.