138 polisaspiranter till Stockholms län och Gotland

Den 2 november börjar 138 polisaspiranter sin praktikperiod hos polisen i region Stockholm. I januari kommer ett ytterligare tillskott.

På grund av corona har förseningar uppstått under utbildningen. Det har resulterat i att den här terminens polisstudenter kommer ut på praktik vid två tillfällen. Den ena delen nu och de resterande i januari. 

- Vi behöver fler poliser i region Stockholm, så det tillskott aspiranterna innebär är efterlängtat. Nu vilar ett stort ansvar på oss som redan är i verksamheten att ta hand om våra blivande kollegor och ge dem en bra start, säger Mats Löfving, regionpolischef.

De nya poliserna är en viktig del i den utökning av antalet anställda som pågår inom myndigheten. Till slutet av 2024 ska region Stockholm växa från dagens drygt 7000 medarbetare till omkring 8600 medarbetare.

Flera vägar in till polisutbildningen

En funktionsinriktad utbildning för polisanställda med särskild kompetens och erfarenhet finns som ett komplement till ordinarie polisutbildning. Av aspiranterna som nu börjar sin praktik har 10 stycken gått den funktionsinriktade utbildningen.

- Den här utbildningen är ytterligare en väg in i polisyrket, ett sätt att utvecklas inom myndigheten och bidrar till att säkra vår kompetensförsörjning, säger Mats Löfving.

Fakta polisaspiranter

Aspiranterna tjänstgör i polisregionen enligt följande fördelning

Polisområde Stockholm syd

 • Lokalpolisområde Botkyrka 7 aspiranter
 • Lokalpolisområde Farsta 8 aspiranter
 • Lokalpolisområde Globen 6 aspiranter
 • Lokalpolisområde Haninge 6 aspiranter
 • Lokalpolisområde Huddinge 9 aspiranter
 • Lokalpolisområde Nacka 6 aspiranter
 • Lokalpolisområde Skärholmen 7 aspiranter
 • Lokalpolisområde Södertälje 6 aspiranter
  TOTALT 55 aspiranter

Polisområde Stockholm nord

 • Lokalpolisområde Järfälla 9 aspiranter
 • Lokalpolisområde Norrtälje 3 aspiranter
 • Lokalpolisområde Rinkeby 6 aspiranter
 • Lokalpolisområde Sollentuna 4 aspiranter
 • Lokalpolisområde Solna 8 aspiranter
 • Lokalpolisområde Täby 2 aspiranter
 • Lokalpolisområde Vällingby 11 aspiranter
  TOTALT 43 aspiranter

Polisområde Stockholm city

 • Lokalpolisområde Södermalm 15 aspiranter
 • Lokalpolisområde Norrmalm 19 aspiranter
  TOTALT 34 aspiranter

Polisområde Gotland

 • Lokalpolisområde Gotland 6 aspiranter
  TOTALT 6 aspiranter

 TOTALT alla polisområden: 138 aspiranter