Tung civil insats mot A-traktorer

  • Insats mot A-traktorer
    Insats mot A-traktorer Bild: Lars Hedelin
  • Insats mot A-traktorer
    Insats mot A-traktorer Bild: Lars Hedelin
  • Insats mot A-traktorer
    Insats mot A-traktorer Bild: Lars Hedelin
1/3

Under helgen prövade trafikenheten i Värmland ett nytt grepp för att komma tillrätta med bland annat bristfälliga A-traktorer.

Insatsen genomfördes med dolda kontroller och civila fordon. Insatsen gav ett stort genomslag med bland annat 54 flygande inspektioner, 44 ordningsböter gällande beteende och fordonsbrister, mängder med hastighetsöverträdelser och flera rapporter om olovlig körning.

- Det visade sig att det mycket är tillfälligheterna som styr utfallet säger Mikael Blomberg som ledde insatsen.

Under insatsdagarna togs flera kontakter med föräldrar och vårdnadshavare.

- Vi kan anta att medvetenheten har ökat hos de föräldrar vars barn vi rapporterat fortsätter han.

Antalet A-traktorer i trafik har ökat markant sedan Transportstyrelsen ändrade reglerna  för mjukvarubegränsning av fordonens hastighet. Många av de nyregistrerade fordonen är manipulerade på ett sätt att de med en enkel strömbrytare, oftast väl dold, under färd kan förändra den maxgräns gällande hastighet som de registreringsbesiktades med. Det innebär att traktorena med ett knapptryck kan förvandlas till en bil och köras i mångdubbla den tillåtna hastigheten. Det är lika lätt att återställa bilen till en traktor om föraren skulle hamna i en trafikkontroll.

- Det kan det vara svårt för oss att bevisa uppsåt om vi inte har en mätning på fordonet när det framförs i för hög hastighet. Vilket var en av anledningarna till att vi valde en civil profil på insatsen denna gång säger Blomberg.

Det finns inget annat trafikrelaterat som genererar så mycket tips från allmänhet som a-traktorer. Tips som oftast rör alldeles för höga hastigheter och aggressiva, riskfyllda beteenden.

- Ingen ungdom ska behöva förolyckas i trafiken menar Blomberg.  

Trafikgrupperna samarbetade också frekvent med ingripandeverksamheten som utnyttjade trafikens resurser och kompetens flitigt.

Det samlade resultatet av insatsen blev:

54 flygande inspektioner

4 olovliga körningar

1 mobilsurf

1 ordningsbot bilbälte

44 ordningsbot fordonsbrister/beteenden

11 ordningsbot hastighet

1 meddelat körförbud

1 underrättelseuppslag

1 SOL 14

5 omhändertagna körkort

2 vilotidskontroller

2 taxikontroller

14 brott mot fordonsförordningen