Polisen monterar bevakningskameror i Östersund

Under vecka 48 kommer polisen att sätta upp bevakningskameror runt Busstorget i Östersund.

Beslutet om bevakningskameror gäller Busstorget och gränderna i anslutning till Busstorget. Kamerabevakningen är en del i ett pilotprojekt och planeras vara i bruk 26 november – 31 mars 2021.

Syftet med kamerorna är att kunna förebygga, förhindra samt upptäcka brott och ordningsstörningar. Bildmaterialet kan även skapa bättre förutsättningar att kunna utreda och lagföra brott.
– Jag ser kamerorna som ett extra verktyg vilket kan hjälpa oss i flera led av vårt uppdrag. De kommer inte på något vis att ersätta polisens närvaro utan fungera som ett komplement till vårt övriga arbete, säger Helena Hroh, projektledare för polisens kamerabevakning i Östersund

Polisens användning av bevakningskameror styrs av omfattande rättslig reglering för att värna allmänhetens integritet. Kamerorna placeras endast på platser där det bedöms att det konkreta behovet, utifrån den lokala lägesbilden, väger tyngst. Kamerorna placeras och utrustas så att de till exempel inte filmar in i bostäder, kontor eller på balkonger. Varje kamera utrustas med en ”maskering” vilken inte kan tas bort utan är fast under tiden kameran är i bruk. Utöver detta sker även skyltning i områden där bevakningskameror finns. Polismyndigheten har möjlighet att följa bilderna från kamerorna i realtid och ta del av inspelat material, men tillgången till bilderna är begränsad till anställda som behöver materialet i sitt uppdrag.

– Vi har gjort en noggrann avvägning av behovet av bevakning jämfört med integritetsintresset. Till alla dem som bor och vistas på de aktuella platserna vill jag framhålla att vi sätter upp kamerorna för deras skull, det vill säga för att öka tryggheten och verka brottsförebyggande, säger Helena Hroh.