Digital medborgardialog i Timrå och Ånge

Lokalpolisområde Medelpad, tillsammans med Timrå och Ånge kommun, genomför just nu en medborgardialog om trygghet. Du som bor eller verkar i någon av kommunerna, ta chansen och berätta vad du tycker.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har polisen i Medelpad inte kunnat genomföra medborgardialoger på vanligt sätt. Vi har därför tagit fram en digital enkät med frågor om trygghet, som vi önskar att alla som bor och verkar i kommunerna fyller i. Enkäten är öppen till och med 15/12, 2020.

Svaren från medborgardialogen ligger till grund för en lokal lägesbild och skapar därigenom förutsättningar för prioriteringar i polisens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Därför är medborgardialogen ett viktigt verktyg för polisen lokalt.

Enkäten tar bara någon minut att fylla i. Ta chansen att berätta vad du tycker.

Digital medborgardialog för Timrå och Ånge kommun.

Kontaktpersoner
Annica Odelind, kommunpolis
Morgan Norman, kommunpolis

Medborgarlöften i Västernorrlands län

Ta del av de medborgarlöften som finns i respektive kommun:

Härnösand kommun

Kramfors kommun

Sundsvall kommun

Timrå kommun

Ånge kommun

Örnsköldsvik kommun