Färre rån i Solna under årets höstlov

Solna har tidigare år hårt drabbats förhållandevis hårt av personrån under höstlovet, inte sällan av och mot ungdomar. I år prioriterades därför det förebyggande arbetet mot dessa brott.

När satsningen mot personrån under höstlovet nu summeras i lokalpolisområde Solna kan det konstateras att antal rånärenden minskat jämfört med tidigare år.

Under 2019 års höstlov anmäldes totalt 13 stycken personrån. Samma siffra under höstlovsveckan 2020 summeras till fyra stycken anmälda rån.

Det brottsförebyggande arbetet kring ungdomar och rånärenden prioriterades extra högt i lokalpolisområde Solna. Genom att samverka med olika aktörer i samhället så strävade polisen efter en hög närvaro av förebyggande resurser för att minimera antalet rån.

– Kraftsamlingen med polisiär närvaro, volontärer och privata säkerhetsaktörer tycks ha fått effekt. Vi ser en tydlig nedgång i rånärenden, vilket vi givetvis tycker är glädjande även om varje enskilt brott är ett för mycket, säger Matti Dordlofva, operativ samordnare vid Solnapolisen.

Lokalpolisområdet vill samtidigt uppmana till fortsatt hjälp från allmänheten. Genom att ringa 112 om du blir drabbad eller ser någon annan bli drabbad av ett brott, så underlättar du polisen arbete. Polisen kan då komma till platsen så fort som möjligt för att hjälpa den brottsutsatte samt påbörja en utredning så snabbt som möjligt.