Förstärkt trygghetsarbete i Borås

Polisen i Älvsborg fortsätter att kraftsamla för att öka tryggheten, minska antalet våldsbrott och vända utvecklingen i Borås.

Polisens arbete mot de individer som bedöms ligga bakom skottlossningar, mordförsök, vapenbrott och väpnade personrån som inträffat det senaste halvåret i Borås är fortsatt högt prioriterat.

– Vi har en tydlig lägesbild och inflödet av underrättelser är brett och värdefullt, säger Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef i Borås.

Polisen i Älvsborg arbetar just nu med ett hundratal ärenden kopplade till individer i kriminella nätverk. Kartläggning och koordinerade utredningsinsatser genomförs med stöd från andra enheter i polisregion väst. Arbetet mot individerna sker även i samverkan med andra myndigheter och i samarbete med Borås stad. Operativa insatser har tidigare genomförts i samverkan mellan områdespolis, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

– Vi kommer nu att gå ännu tydligare mot ett antal individer, säger Mattias Ramsö.

Beslag av narkotika och vapen (avser perioden juli–26 november)

  • 6,7 kg cannabis
  • 1,45 kg kokain
  • 2 kg amfetamin
  • 1 035 ecstacytabletter
  • 2 200 narkotikaklassade tabletter
  • 1 300  tramadoltabletter
  • 4 knivar
  • 2 skarpa pistoler
  • 1 gevär
  • Okänt antal vapenattrapper