Förundersökning av misstänkt mordbrand läggs ner

Natten den 26 september började ett hus och ett stort antal bilar att brinna i Hörnsjö, Nordmaling kommun.

Polisen har utrett händelsen som misstänkt mordbrand men lägger nu ned förundersökningen.

Huset brann ner till grunden och totalt 106 bilar skadades av branden, varav de flesta blev totalskadade.

Polisen har under utredningen bland annat utfört en teknisk undersökning samt hållit flertalet förhör.

På grund av den kraftiga branden kan polisen dock inte fastställa var branden startat och vad som är brandorsaken. Det har heller inte framkommit något i förhören som tar ärendet vidare.

– Branden kan ha varit anlagd men det går heller inte att utesluta andra brandorsaker, säger David Helgesson, gruppchef grova brott i Umeå.

I samband med utredningen upprättades en anmälan om miljöbrott där utredning pågår.