Fortsatt framgång med snabbare lagföring i region Stockholm

Justitia

Justitia Bild: Polismyndigheten

Under perioden maj - augusti 2020 har region Stockholm hanterat rekordmånga ärenden med snabbare lagföring. Närmare 4 500 ärenden har redovisats till åklagarna i regionen.

Samtliga fyra polisområden som ingår i regionen ökar successivt antalen redovisade ärenden.

Målen uppfyllda

Det övergripande målet som var att korta handläggningstiderna genom hela rättskedjan för enkla brott från 22 veckor till mellan 4-6 veckor är nått. Det ser olika ut med den exakta statistiken för polisområdena, men i snitt ligger det på mellan fyra och en halv till sex veckor.

Ett annat mål var att förbättra kvalitén och minska antalet kompletteringar som åklagarna behöva begära från polisen. Från start behövde detta göras i cirka 20 procent av ärendena. Nu ligger kompletteringarna på 4-7 procent av samtliga redovisade ärenden.

- Vi har fortfarande utvecklingspotential och kan fortfarande bli bättre. Polisområdena jobbar mycket aktivt med medarbetarna och samverkande myndigheter i detta, säger Jörgen Nilsson, projektledare för snabbare lagföring i region Stockholm.

Medarbetarna är fortsatt nöjda med att jobba med snabbare lagföring. En orsak är den snabba feedbacken yttre personal får på ärenden och påföljden för gärningspersonerna.