Fyra häktas för att ha lånat ut bankkonton

En betalning på över fyra miljoner kronor som misstänks komma från brottslig verksamhet har överförts från utlandet till svenska konton i ett penningtvättsärende. I dag häktades tre män och en kvinna.

I dag häktades tre män och en kvinna vid Malmö tingsrätt, misstänkta för att ha tagit emot transaktioner på över fyra miljoner kronor som kommer från bedrägerier utomlands. Bedrägeriet som ligger bakom är hackade e-mail som leder till att en betalning om ca 4,3 miljoner mellan två utländska bolag i stället går till en privatperson i Sverige. Personen skickar sedan vidare pengarna till andra.

-  Fyra personer är häktade och vi ska fortsätta utredningen med att hålla förhör. Det har säkrats över en miljon av pengarna, säger Karin Lundqvist vid penningtvättsgruppen i region Syd.

De misstänkta, som greps vid ett tillslag tidigare i veckan, har själv konsumerat delar av pengarna och därefter skickat resten vidare till andra aktörer.

-  Om man lånar ut sitt bankkonto eller på andra sätt möjliggör dessa transaktioner, riskerar man att bli dömd för penningtvättsbrott. Det är en stor risk man tar och man måste ifrågasätta varför någon vill låna ens konto, säger Karin Lundqvist .

Låt därför ingen använda ditt bankkonto för att sätta in, föra över eller ta ut pengar. Fundera på vems pengar det är och vad de ska användas till. Kommer pengarna som du för över från till exempel ett bedrägeri kan du bli återbetalningsskyldig för belopp du tagit emot på ditt konto.  

Blir du dömd för penningtvätt riskerar du fängelse i upp till två år.

-  Många luras in i detta och ställer upp som en väntjänst, även om man inte känner personen som ber om hjälp speciellt bra. Men tänk på att det kan stå dig dyrt.

Kontakt: Karin Lundqvist, penningtvättsgruppen region Syd, 010-561 66 722

Mer om hur du kan skydda dig och hur polisen arbetar mot penningtvätt