Gemensam insats mot kriminella för ökad trygghet

Polisen i Storgöteborg genomförde under helgen en myndighetsgemensam insats mot personer med kopplingar till organiserad brottslighet och kriminalitet. Ett led i arbetet mot ökad trygghet.

Under lördagen gemomförde polisområde Storgöteborg, tillsammans med Kronofogdemyndigheten, en insats i centrala Göteborg och området kring Järntorget och Långatorna. Den huvudsakliga inriktningen för insatsen var att slå mot personer med kopplingar till organiserad brottslighet och kriminalitet.

– Kronofogden kunde bland annat mäta ut föremål till ett samanlagt värde på 90 000 kronor. Det rör sig bland annat om guld, en bil och en klocka, säger insatschef Daniel Lidström.

Gemensamma krafter

I samband med narkotikaförsäljning och annan brottslighet kopplad till detta, finns det tecken på att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och kriminella nätverk i högre utsträckning är närvarande på krogar och restauranger i området runt Järntorget.

– Det har bitvis skett en förflyttning från andra delar av stan till området runt Järntorget. Därför hade vi också med oss personal från andra lokalpolisområden, med en bättre personkännedom kring olika aktörer i den kriminella miljön. Vi hade även med oss kollegor från trafikenheten, som skrev en rad böter och beslagtog ett antal körkort. Det är viktigt med samverkan, både inom vår egen organisation för att bygga bättre lägesbilder och med andra aktörer, säger Daniel Lidström vidare.

Motverka rekrytering

Polisen tillsammans med Kronofogdemyndigheten, har sedan några år tillbaka jobbat med den här typen av insatser. Det är ett led i polisens samverkansarbete för att komma åt den organiserade brottsligheten, de kriminella nätverken och personer som ägnar sig åt kriminalitet i dess yttre kretsar. I förlängningen handlar det om att bidra till en ökad trygghet.

–Vi har haft den här typen av insatser sedan två år tillbaka. En del handlar om att motverka att personer med kopplingar till kriminalitet och organiserad brottslighet använder krogmiljön för drogförsäljning eller som skyltfönster för rekrytering genom att visa upp statusprylar.  Vi behöver också kraftsamla tillsammans för att gemensamt bidra till en ökad trygghet, säger Daniel Lidström.

Resultat i urval

  • Omhändertagna för berusning (LOB) 3
  • Avvisade, avlägsnade från plats (PL13) 5
  • Olovlig körning 2
  • Grov olovlig körning 2
  • Omhändertagna körkort 5
  • Böter(o-bot) 27
  • Narkotikabrott eget bruk 1
  • Narkotikabrott innehav 2
  • Sök i fordon (PL 20a) 8
  • Utmätt gods för ca 90 000 kr