Idag tas bevakningskamerorna i drift

Kamerorna är monterade i anslutning till Busstorget och planeras att vara i pilotdrift under perioden den 26 november 2020 till och med den 31 mars 2021.

Platserna är strategiskt valda utifrån syftet att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt att utreda och lagföra brott.

– Vi har gjort en noggrann avvägning av behovet av bevakning jämfört med integritetsintresset. Till alla dem som bor och vistas på de aktuella platserna vill jag framhålla att vi sätter upp kamerorna för deras skull, det vill säga för att öka tryggheten och verka brottsförebyggande, säger Helena Hroh, projektledare för polisens kamerabevakning i Östersund.