Många brott upptäckta under polisens trafikvecka

Drygt 13 500 fordon kontrollerades under polisens trafikvecka som genomfördes mellan den 9 och 15 november. Vid kontrollerna upptäcktes bland annat stöldgods, narkotika, vapen och efterlysta personer.

Under vecka 46 genomförde polisen en trafikvecka med fokus på det som kallas brott på väg. Många kriminella använder vägnätet som en del i sin brottsplan, t ex för att ta sig till och från brottsplatsen. Polisen riktar under trafikveckan extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet, eftersom det är där de snabba förflyttningarna genom landet görs.

Polisens trafikvecka med fokus på brott på väg är en viktig nationell insats för att förebygga och bekämpa brott. Vid trafikkontrollerna upptäcks såväl stöldgods som narkotika, vapen och efterlysta personer.

– Tack vare våra polisers förmåga att med nyfikenhet och envishet undersöka fordon och förare upptäcks många brott. Kontrollanterna har hela skalan av brott i bakhuvudet och agerar på många olika plan. Insatserna leder till en mängd olika åtgärder med flera andra myndigheter inblandade, exempelvis Tullverket, Kronofogdemyndigheten och kommunernas socialtjänster, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Under trafikveckan vecka 46 kontrollerades drygt 12 700 lätta fordon och drygt 800 fordon över 3,5 ton.

Nästa trafikvecka äger rum vecka 50, då med fokus på hastighet.

Polisens arbete i trafiken

Kontrollerade fordon Efterlysta personer Narkotika Vapen Stölder
V 46 2020 13583 21 334 32 49