Mats Löfving i konferens om Operation Kvinnofrid

Under fredagen deltar regionpolischef Mats Löfving och Maria Gorosch från sektionen för brott i nära relation i Polisområde Stockholm city på en konferens om våld mot barn och våld i ungas nära relationer.

Konferensen arrangeras inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid, i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Storsthlm, Stockholms stad samt Åklagarmyndigheten.

Under seminariet ”Barnahus- myndighetssamverkan för barnets bästa” berättar Maria Gorosch, Calle Brunell, psykolog och Frida Malm från socialtjänsten,  om verksamheten på Barnahus utifrån ett samverkansperspektiv.

    - På Barnahus möts olika professioner och därmed också olika professioners perspektiv och uppdrag. Vi blir handlingskraftiga tillsammans. Samtidigt måste alltid barnets bästa vara styrande, säger Maria Gorosch.

Mats Löfving kommenterade det pågående arbetet gällande Strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026 .

- Att ha en handlingsplan är viktigt, men vi måste jobba ännu mer med värderingsfrågan. Det är ett problem att brott mot kvinnor och barn inte får samma gehör som annan typ av grov brottslighet. Det är en förutsättning för att få fler gärningsmän i fängelse, och att utsatta kvinnor och barn får det professionella bemötande av rättsväsendet som de förtjänar, säger Mats Löfving.

Syftet med strategin är bland annat att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i det gemensamma arbetet mot våld. Visionen är att ingen ska utsättas för eller uppleva våld i Stockholm län.

Barnahus i polisregion Stockholm

I polisregion Stockholm finns ett Barnahus i varje polisområde. Det är en samverkansmodell mellan kommun, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten och polisen. På Barnahus samverkar olika professioner, socialtjänst, barn-och ungdomspsykiatri, hälso-och sjukvård och polisen med syftet är att barnet inte ska behöva besöka olika inrättningar om de utsatts för brott.