Myndigheter utbyter erfarenheter om statliga bidrag till ideella föreningar

Polisen, i samverkan med Socialstyrelsen och Skatteverket, har bjudit in företrädare från olika myndigheter till en hearing för att dela erfarenheter kring hantering av ekonomiska bidrag till ideell sektor.

Hearingen äger rum i Stockholm och per länk måndag den 9 november.

– Det är viktigt att berörda myndigheter samverkar så vi får en samlad kraft att arbeta brottsförebyggande mot problematiken att ideella föreningar och stiftelser används för att tvätta pengar från kriminell verksamhet eller för att stjäla välfärdspengar. Det handlar om pengar som du och jag har betalat in till stat och kommun för att göra vårt samhälle bättre, men de hamnar i stället i fickorna på kriminella individer och nätverk. Vi måste tillsammans skapa bättre förutsättningar för att öka delningen av information och kontroll innan vi betalar ut den här typen av bidrag, säger Palle Nilsson, chef för underrättelseenheten vid polisen i region Stockholm.

Flera utredningar visar att den organiserade brottsligheten använder ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser för att begå brott mot välfärdssystemet och tvätta pengar. Syftet med hearingen är att lyfta frågeställningar och identifiera faktiska framgångsfaktorer med hänsyn till respektive myndighets ansvarsområde.

Vid hearingen kommer deltagare från flera bidragsgivande myndigheter att delta.