Myndighetsgemensam insats i partihallarna i Årsta

Under onsdagen genomförde fem myndigheter tillsammans en operativ tillsyns- och kontrollinsats i partihallarna i Årsta. 13 näringsverksamheter kontrollerades, varav en stängdes ned, och flera kontrollavgifter utfärdades.

Målsättningen med insatsen, som genomfördes den 4 november, var att upptäcka och avbryta pågående brottslighet och fusk.

Resultatet av insatsen är bland annat två anmälningar enligt utlänningslagen som resulterar i särskild avgift mot arbetsgivare för att de anställt personer utan arbetstillstånd, flera kontrollavgifter för att personalliggare inte var förda för dagen och kontrollavgift för att kontanter vid kassaregister inte var registrerade. 

– Nu jobbar vi vidare utifrån onsdagens åtgärder och information. Vi kommer att ge myndigheterna som inte deltog på plats relevanta uppgifter att sätta tänderna i. Det är så vår samverkan funkar. Efterarbetet från en insats är liksom andra vågen och ger tunga resultat. Det brukar landa i ett antal bidragsbrott, folkbokföringsutredningar och ett antal indragna tillstånd och ekonomiska stöd, säger Kristian Halldin, samordnare vid underrättelseenheten vid Stockholmspolisen.

En verksamhet i partihallarna stängdes ned med omedelbar verkan mot bakgrund av sanitära skäl samt då ett illegalt boende fanns i lokalen. Man konstaterade också stora brister i brandsäkerheten i den aktuella lokalen och räddningstjänsten kontaktades för inspektion inom kort. 

– Den här typen av insatser med myndighetsgemenensamma åtgärder är oerhört viktiga. Det påvisar ständigt behovet av att myndigheterna i samverkan mot den organiserade brottsligheten kan dela information mellan sig och samverka med andra aktörer, som Stockholms stad i det här fallet, för att förhindra att parallellstrukturer skapas inom vissa verksamheter, säger Magnus Mowitz, tf chef för underrättelseenheten vid Stockholmspolisen.

– Den organiserade brottsligheten tar sig olika uttryck, inte alltid med skjutningar och sprängningar, och det här arbetet ger också en effekt mot våra utsatta områden på längre sikt. I det här fallet kan vi arbeta ”uppströms” och påverka brottsligheten högre upp i näringskedjan, innan den når utsatta områden, säger Magnus Mowitz. 

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet ingår Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även Länsstyrelsen. Andra aktörer som ofta deltar i arbetet är t.ex. Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg samt kommuner.

Vid operativa insatser deltar de flesta myndigheter med personal på plats. Övriga deltar i planeringen före och efter. Det gemensamma arbetet skapar goda förutsättningar för lagföring och administrativa åtgärder.

I Stockholm arbetar sedan 2018 myndigheterna gemensamt med tillsyn och kontroll av företag, föreningar och arbetsplatser som kopplas till allvarlig eller organiserad brottslighet. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens utsatta områden.